Utställning

UTSTÄLLNING 23 MAJ 2021 Lemland Åland
Bengtsböle idrottsplats, Lemland. FCI grupp 4 och 3/8 samt valpar 7-9 månader, arr Ålands Taxklubb r.f. Bedömningen börjar 10.00
Anmäl senast 26.04.2021. Via internet www.showlink.fi
OBS Länk till anmälan
On-line entry. OBS! Alla anmälningar via internet betalas med kreditkort.
Eller anmälningar per post: Ålands grupp utställning 2020, PB 50, 02771 Esbo

Frågor angående anmälningar: Showlink, info@showlink.fi, vardagar: 11-17 tel: 09 887 30320
Övrig info: Lillevi Hagberg tel. 040 843 1150, eller mail: taxklubben@aland.net

Anm.avg: 35 €, samma ägares 2:a hund osv 30 €, valpar och veteraner 25 €, vet över 10 år gratis.
Till konto: IBAN FI92 557804 55033721, BIC: OKOYFIHH.

OBS! Betalningskvitto bifogas vid anmälan. Gäller endast vid anmälningar per post.

Prisdomare:
FCI 3: Kaisa Metteri-Gold
FCI 4: Marjo Nygård
FCI 8: Jan-Erik Ek

Grupptävlingar:
Grupp 3/8: Kaisa Metteri- Gold
Grupp 4: Marjo Nygård
Bästa uppfödargrupp & bästa veteran: Jan-Erik Ek
Utställningens bästa hund, BIS: Marjo Nygård