Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande
Carola Boman
Surbrunnsvägen 7 A
22410 Godby
Tel: 0457 524 4431
carola.boman@fastighetsverket.ax

Sekreterare
Anne Almkvist
Rävgränd 3 F
22140 Mariehamn
Tel: 040 773 5697
anne.almkvist@gymnasium.ax

Medlem
Marina Eriksson
Furubogränd 7
22240 Hammarland
Tel: 040 082 8248
marinaeriksson61@gmail.com

Drevsektion
Yngve Bjurne, tel: 0457 524 3914
Stig-Göran Nordberg, tel: 0400 991 805
Lars Sundström, tel: 040 537 8787
Ann Bjurne, tel: 0457 361 3344

Utställningssektion
Lillevi Hagberg, tel: 040 843 1150
Ann Bjurne, tel: 0457 361 3344
Michael Gustafsson, tel: 0457 501 8052

Spårsektion
Carola Boman, tel: 0457 524 4431
Conny Wikstrand, tel: 040 835 3010
Marina Eriksson, tel: 040 082 8248

Bokslut 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Budget 2023
Verksamhetsplan 2023

Vice ordförande
Christofer Eriksson
Strömsvik
22310 Pålsböle
Tel: 0457 548 3039
christofer.eriksson@ghs.ax

Kassör
Maria Malmberg
22830 Enklinge
Tel: 045 672 1515
mariam@aland.net

Suppleanter
Yngve Bjurne
Norravägen 50
22550 Vårdö
Tel: 0457 524 3914
bjurne@aland.net

Rainer Juslin
Storgrundsvägen 61
22710 Föglö
Tel: 050 511 9955
rainer.juslin@lagtinget.ax