Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande
Carola Boman
Surbrunnsvägen 7 A
22410 Godby
Tel: 0457 524 4431
carola.boman@fastighetsverket.ax

Sekreterare
Anne Almkvist
Rävgränd 3 F
22140 Mariehamn
Tel: 040 773 5697
anne.almkvist@gymnasium.ax

Medlem
Ulla Kamila
Koskelantie 1
21540 Preitilä
Tel: 041 506 6985
kennelrivakka@gmail.com

Drevsektion
Yngve Bjurne, tel: 0457 524 3914
Stig-Göran Nordberg, tel: 0400 991 805
Lars Sundström, tel: 040 537 8787
Ann Bjurne, tel: 0457 361 3344

Utställningssektion
Lillevi Hagberg, tel: 040 843 1150
Michael Gustafsson, tel: 0457 501 8052
Maria Wikstrand, tel: 0457 374 9941

Spårsektion
Carola Boman, tel: 0457 524 4431
Conny Wikstrand, tel: 040 835 3010
Marina Eriksson, tel: 040 082 8248

Valberedningen
Christofer Eriksson
Strömsvik
22310 Pålsböle
Tel: 0457 548 3039
christofer.eriksson@ghs.ax

Budget 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Bokslut 2023
Verksamhetsplan 2024

Vice ordförande
Marina Eriksson
Furubogränd 7
22240 Hammarland
Tel: 040 082 8248
marinaeriksson61@gmail.com

Kassör
Maria Malmberg
22830 Enklinge
Tel: 045 672 1515
mariam@aland.net

Suppleanter
Henning Engblom
Bobackavägen 16
22830 Enklinge
Tel: 040 512 5351
hilding.engblom@aland.net

Martin Koskinen
Vettaskåran 16
22220 Emkarby
Tel: 040 489 7266
martin.koskinen@gmail.com