Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande
Lillevi Hagberg
Narmovägen 44
22150 Jomala
Tel: 040-843 1150
narmobergs@aland.net

Sekreterare
Ann Bjurne
Norravägen 50
22550 Vårdö
Tel: 0457-361 3344
bjurne@aland.net

Medlem
Carola Boman
Surbrunnsvägen 7 A
22410 Godby
Tel: 0457-524 4431
carola.boman@fastighetsverket.ax

Drevsektion
Yngve Bjurne, tel: 0457-524 3914
Stig-Göran Nordberg, tel: 0400-991 805
Lars Sundström, tel: 040-537 8787

Utställningssektion
Lillevi Hagberg, tel: 040-843 1150
Ann Bjurne, tel: 0457-361 3344
Michael Gustafsson, tel: 0457-501 8052

Spårsektion
Carola Boman, tel: 0457-524 4431
Jill Gripenberg, tel: 0457-342 1905

Bokslut 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Budget 2022
Verksamhetsplan 2022

Vice ordförande
Christofer Eriksson
Strömsvik
22310 Pålsböle
Tel: 0457-548 3039
christofer.eriksson@ghs.ax

Kassör
Maria Malmberg
22830 Enklinge
Tel: 045-672 1515
mariam@aland.net

Suppleanter
Yngve Bjurne
Norravägen 50
22550 Vårdö
Tel: 0457-524 3914
bjurne@aland.net

Lars Sundström
Norrbyvägen 91
22610 Lemland
Tel: 040-537 8787
lars.theodor@gmail.com