Kurser

Prisdomarkurs

Prisdomarkurs för tax (MÄAJ) kommer att hållas lördagen den 16 september kl 09.00 på Breidan.
Praktiska delen kommer att hållas i Hammarudda den 17.9. Exakt klockslag bestäms senare.
Anmälning och förfrågningar görs till Stig-Göran Nordberg tel. 0400-991 805 eller mail:
nordanbergets.kennel@aland.net.