Drevprov

DREVSEKTION

Yngve Bjurne, tel: 0457 524 3914
bjurne@aland.net
Stig-Göran Nordberg, tel: 018-47710, 0400 991 805
nordanbergets.kennel@aland.net
Lars Sundström, tel: 040 537 8787
lars.theodor@gmail.com

Finska drevprovsregler för tax
Direktiv för domare vid drevprov för tax

Drevprov hösten 2024
Lista på Ålands taxklubbs drevprovsdomare