Provkommité

Överdomare
Lars-Erik Hagberg (328600)
Narmovägen 44
22150 Jomala
Tel: 018-32850 , 0400-826 525
hagberg@aland.net

Överdomare, suppleant
Kai Nybonn
Tel: 0400-460 557
kai.nybonn@gmail.com

Ansvarig provfunktionär
Yngve Bjurne
Norravägen 50
22550 Vårdö
Tel: 0457-524 3914
bjurne@aland.net

Anmälningar och förfrågningar
Tage Eriksson
Hammaruddavägen 151
22130 Gottby
Tel: 0457-524 3743
hammaruddagard@aland.net

Domar ansvarig
Stig-Göran Nordberg
Tel: 0400-991 805
nordanbergets.kennel@aland.net

Mark ansvarig
Lars Sundström
Tel: 040-537 8787
lars.theodor@gmail.com

Kassör
Maria Malmberg
22830 Enklinge
Tel: 045-672 1515
mariam@aland.net

Data ansvarig
Ann Bjurne
Tel: 0457-361 3344
bjurne@aland.net